Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1725 YILINDA OSMANLI TAHRİR DEFTERİNE GÖRE TEBRİZ
(TABRİZ İN 1725 ACCORDİNG TO THE OTTOMAN TAX REGİSTERS )

Author : AKRAM NEJABATİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 389-403
    


Summary

XVIII. yüzyılın ilk çeyreği boyunca cereyan eden olaylar Safevi Devleti’nin çöküşüne zemin hazırlamıştır.1720’de, Safevi Devleti’nin vaziyetini içeriden görmek ve tespit etmek için elçi olarak İsfahan’a gönderilen Dürri Ahmet Efendi’nin hazırladığı raporun askeri harekata elverişli bir tablo çizmesi üzerine 1723 yılında Osmanlı ordusu üç koldan İran’a girdi ve bir yıl sonra Tebriz Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçti. Osmanlı klasik geleneğine göre şehrin ele geçirilmesinden sonra bölgenin tahrir faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çalışmada 1725 yılında Osmanlı mülküne katılan Tebriz için hazırlanan Tahrir Defteri incelenecektir. Fethi takiben yürütülen tahrir faaliyetleri sonucunda 904 ve 908 numaralı iki cilt tahrir defteri hazırlanmıştır. Bu çalışmamızda 904 numaralı Mufassal Tapu Tahrir Defterini esas alarak bilgiler vermeye çalışacağız. Bu defterde yapılan tasnifi esas alarak Nefs-i Şehr-i Tebriz’in Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan idari yapısını, bölgelerin isimlerini, tahmini nüfuslarını, vergiye tabi olan mükellef sayısını, üretilen ürünlerin ve bulunan sanayinin adlarını, elde edilen ekonomik değerin tahmini miktarını tespit etmeye çalışacağız. Bu araştırma tarihi coğrafya açısından da çok önemlidir zira Safeviler dönemi İran’ıyla ilgili içerdiği bilgiler, kaydedilen yer ve bölge isimlerinin günümüzdeki isimlerle karşılaştırmasına imkan sağlar ve isimlerin zaman içindeki değişimlerini de gözlemlemeye imkan verir.Keywords
Tebriz, Osmanlı, Safevi, Tahrir Defteri, İdari yapı

Abstract

The events of the first quarter of the eighteenth century, which led to the collapse of the Safavid government, were chained by each other. The government's misguided policies have caused uprisings in those years. For example, Caucasus, Kurdistan, Khorasan’s Sunnis, Bahraini Arabs, Lorestan’s Kurds and Qizilbash revolts, also Mahmoud’s movement to Capital Isfahan and capturingitin 1722.The Safavid'sneighbors, Russia and the Ottomans, also pursued these events to using this situation.The Safavid’s situation was reached by the Ottoman Provinces and Durri Ahmad Afandi was sent to Esfahan as an emissary in 1720 to observe the condition. The Durri Ahmad Afandi’s report was surrendered to his government in 1721 and Ottoman invaded Safavid from three fronts in 1723.The Caucasus’s head of governor Arefi Ahmed Pasha Ravan, Baghdad Governor Ayubi Hassan Pasha, Kermanshah and Hamedan, and the Kopruli-zadehAbdullah Pasha, after the capture of Salmas, Khoy, Chours, Tzuj and Marand, moved to Tabriz in 1724 but could not catch the city.The next year, Tabriz was dominated by Ottoman on 2 August 1724.For the conquered lands to be among the assets of the Ottoman Empire, they are written at that areas. The result of the writing activities in this area is the Dougal Defter 904 and 908. In this research, according to the Defter 904, information such as divisions and districts of the Tabriz area, estimated population, number of taxpayers, names of agricultural products and industries, will be given to the estimated economic value of the area.Keywords
Tabriz, Ottoman, Safavid, Tax Register, Administrative structure

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri