Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVAM EDEN BİR DİL DEĞİŞTİRİMİ SÜRECİ: MERSİN ARAPÇASI ÖRNEKLEMİ
(AN ONGOING LANGUAGE SHIFT PROCESS: THE SAMPLE OF MERSIN ARABIC )

Author : Filiz Çetintaş Yıldırım    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 329-341
    


Summary

Bu çalışmada, Mersin’de yerleşik olarak yaşayan 25 Arapça-Türkçe çift dillisi Arap kökenli vatandaşın sözel ifadelerine başvurularak Arapça’da süregelen dil değiştirimi sürecini ele alınmaktadır. 12 yarı-konuşur ve 13 yetkin konuşurun katıldığı çalışmada, katılımcıların görüşleri doğrudan alıntı biçiminde verilmekte ve veri üzerinde nitel çözümlemeler yapılmaktadır. Çalışmanın odağı, Arapça-Türkçe çift dillilerinin konuştukları Arapça değişkesine ve bu değişkeyi kişisel kimlikleriyle nasıl özdeşleştirdiklerine yönelik düşünceleri, Arapça’yı genç nesle aktarma ile ilgili fikirleri ve genç neslin değişkeyi edinme konusundaki isteklilikleri üzerinedir. Elde edilen sonuçlar, katılımcıların büyük bölümünün Mersin Arapçasının kişisel kimliklerinin bir parçası olarak gördüğünü, yaşı daha ileri olan yetkin konuşurların bu değişkeyi çocuklarına öğretmek istediklerini ancak çevresel etmenlerden dolayı büyük oranda öğretemediklerini göstermektedir. Bu nedenle, Arapça konuşur sayısı belirgin biçimde düşmüştür. Genç nesil ise Arapça’yı öğrenme konusunda isteksizdir. Mersin Arapçası değişkesi dil yitimine doğru giden bir dil değiştirimi sürecindedir.Keywords
Dil Değiştirimi, Dil Yitimi, Mersin Arapçası

Abstract

This study discusses the language shift process in Arabic, by examining the verbal responses of 25 indigenous Arabic-Turkish bilinguals of Arabic origin living in Mersin. The responses of 12 semi-lingual and 13 proficient participants were given in direct quotations and the data gathered was analyzed qualitatively. The focus of the study is on the views of Arabic-Turkish bilinguals about the Arabic dialect that they speak; how they internalize this dialect into their personal identities, what they think about transmitting it to younger generations and how younger generations feel about acquiring it. The results indicate that most of the participants see Mersin Arabic as one of the components of their personal identities and the proficient Arabic speakers of older ages want to teach this dialect to their children but cannot be able to teach it because of environmental factors. For this reason, there is a sharp decline in the number of Arabic speakers. Younger generations are unwilling to acquire the dialect. This results in a process of language shift from Mersin Arabic to Turkish which leads the way to language death.Keywords
Language Shift, Language Death, Mersin Arabic

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri