Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAPADOKYA SİNASOS BÖLGESİ, KONUT YAPISININ HENRİ LEFEBVRE KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEKÂNSAL ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
(CAPPADOCIA SINASOS REGION, INVESTIGATION OF SPATIAL PRODUCTION OF HOUSING STRUCTURE WITHIN THE FRAMEWORK OF HENRI LEFEBVRE THEORIES )

Author : Çağrı BULHAZ  ; Makbule Aslı UĞURLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 43-59
    


Summary

Bu çalışmada Kapadokya bölgesinin coğrafi ve kültürel özelliklerine değinilmiş ve tarih içerisinde Sinasos bölgesinin günümüze uzanan tarihsel hikayesinden bahsedilmiştir. Bölge içerisinde ki konutun 1924 yılı Lozan Mübadele Antlaşmasının ardından gayrimüslim kesime tanınan hakların ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı etkisindeki durumunun konut yapısına olan etkisi üzerine literatür araştırması yapılmıştır. Bu çalışmanın kuramsal temelini Henri Lefebvre’nin ilk basımını 1974 tarihinde yapmış olduğu “Mekanın Üretimi” kitabında, mekanın kendine ait toplumsal bir dönemin izlerini taşıdığını ve üretildiğini, dolayısıyla mekânsal üçlü kuramı oluşturur. Lefebvre tasarlanan, algılanan ve yaşanan mekan üçlüsünü birbirinden ayırmadan mekanın üretiminde etken olgular olarak tanımlar. Sinasos bölgesinde iki farklı kültürel yapının konut kavramı üzerine kültürel deneyimlerini ortaya koymalarının Lefebvre’nin mekan üçlüsü kuramı çerçevesinde okunması ve değerlendirilmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.Keywords
Mekanın üretimi, Mekan üçlüsü, Kapadokya, Sinasos bölgesi, Henri Lefebvre.

Abstract

In this study, the geographical and cultural characteristics of the Cappadocia region are mentioned and the historical story of the Sinasos region in history is mentioned. A literature research was conducted on the effects of the rights granted to the non-Muslim population after the 1924 Lausanne Exchange Agreement and the effect of the Ottoman Empire's Western-influenced status on the housing structure in the region. The theoretical basis of this study is that in Henri Lefebvre's book "The Production of Space", which was first published in 1974, space bears the traces of a social period of its own and is produced, hence the spatial triad theory. Lefebvre defines the trio of designed, perceived and lived space as factors that are active in the production of space without separating them from each other. The aim of the study is to read and evaluate the cultural experiences of two different cultural structures on the concept of housing in the Sinasos region within the framework of Lefebvre's space triad theory.Keywords
Production of space, Space trio, Cappadocia, Sinasos region, Henri Lefebvre.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri