Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAP EDEBİYATINDA ŞİİRDEN NESRE GEÇİŞ SÜRECİ
(THE TRANSITION PROCESS FROM POETRY TO PROSE IN ARABIC LITERATURE )

Author : Mehmet KUYANAY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 38-50
    


Summary

Arap edebiyatı ilk dönemlerinde şiirle anılsa da bu durum nesrin olmadığı anlamına gelmez. Ancak şiirin kolay ezberlenmesi onu günümüze taşımışken aynı durum nesir için söz konusu değildir. Arap edebiyatında ilk nesir örneği sayılan Kur’ân’ın Müslümanlara gönderilmesi bir dönüm noktası olmuştur. Şairler ve kâtipler, Kur’ân’ın edebî üslubundan yararlanarak ondan iktibas etme yoluna gitmişlerdir. Yazı ve yazı malzemelerinin gelişmesiyle birlikte Arap edebiyatı nesri varlığını hissettirmeye başlamış ve edebî nesir örnekleri günümüze ulaşma imkânı bulmuştur. Fetihlerle birlikte diğer milletlerle ve kültürlerle karşılaşmak da nesri geliştirmiştir. Nihayet Arap edebiyatı nesri İbnu’l-Mukaffa‘ın özellikle Fars kültüründen tercüme ettiği eserlerin etkisiyle günümüzdeki şeklini almıştır.Keywords
Anahtar Sözcükler: İbnu’l-Mukaffa‘, Nesir, Arap Edebiyatı, Kur’ân, Kültür

Abstract

Even though Arabic literature is mentioned with poetry in its first period, this does not mean that there is no prose. However, while the easy memorization of poetry has carried it to the present day, the case is not the same with prose. The revelation of the Qur'an, which is considered to be the first prose sample in Arabic literature, to Muslims was a turning point. Poets and scribes quoted from the Qur'an by taking advantage of its literary style. With the development of writing and writing materials, The prose of Arabic literature has begun to make its presence felt, and literary prose examples have found the opportunity to reach today. Encountering with other nations and cultures along with the conquests improved prose as well. Finally, the prose of Arabic literature took its current form with the influence of the works translated by Ibnu'l-Mukaffa, especially from Persian culture.Keywords
Ibnu'l-Mukaffa', Prose, Arabic Literature, Qur'an, Culture

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri