Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SUSKUNLUK SARMALI KURAMI: SOSYAL MEDYA ÖZELİNDE MEDYADA SUSKUNLUK SARMALININ İŞLEYİŞİ
(SILENCE SPIRAL THEORY: FUNCTIONING OF SILENCE SPIRAL IN THE MEDIA SPECIFIC TO SOCIAL MEDIA )

Author : Seçil UTMA    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 381-392
    


Summary

Ana akım medya araştırmaları içerisinde 1960’lı yıllardan sonra gerçekleştirilen çalışmalarda ele alınan suskunluk sarmalı kuramı, bireylerin görüş ve tutumlarının çevredeki egemen düşünce ikliminden etkilendiği varsayımına dayanmaktadır. Söz konusu kurama göre toplumda çoğunluk tarafından benimsenin inanç ve değerlerin dışına çıkan bireyler izolasyon korkusuyla görüşlerini ifade etme noktasında çekimser kalmakta, sonuçta sessiz kalmayı tercih etmektedirler. Bireylerin tutum ve düşüncelerinin şekillenmesinde yeni medya başta olmak üzere kitle iletişim araçları büyük rol oynamaktadır. İletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak gündeme gelen sosyal medya platformları, toplum yapısında önemli dönüşümlere yol açmaktadır. Sanal platformlar, gerçek yaşamlarında suskunluğa bürünen bireyler için bir nevi panzehir olarak işlev görmektedir. Suskunluk sarmalının kırılması noktasında sosyal medyanın ne ölçüde başarılı olduğu çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Çevrimiçi ortamlarda izlendiğinin ve gerçekleştirdiği her eylemin iz bıraktığının farkında olan bireylerin sanal platformlarda da özgür davranamadıkları görülmektedir. Bu bağlamda sosyal medyanın toplumda kabul görmeyen fikirlerin özgürce ifade edilebildiği yeni bir alan olma idealinden uzaklaştığı söylenebilir. Sosyal medya platformlarında da etkisini gösteren gözetim olgusu, insanları baskılayıp, onları sınırlandırmaya çalışırken, bu durum sosyal medyanın vaad ettiği özgürleşmenin ne kadar gerçekleştiği noktasında tartışmaları beraberinde getirmektedir. Söz konusu çalışmada sosyal medya özelinde medyada suskunluk karmalı kuramının nasıl işlediği kuramsal olarak ele alınmaktadır.Keywords
Suskunluk Sarmalı, Medya, Sosyal Medya.

Abstract

The spiral of silence theory, which is discussed in studies carried out after the 1960s in mainstream media research, is based on the assumption that the views and attitudes of individuals are affected by the prevailing climate of thought in the environment. According to the theory in question, individuals who go beyond the ideas and values adopted by the majority in society abstain from expressing their thoughts for fear of exclusion, and ultimately prefer to remain silent. Mass media, especially social media, play a major role in shaping the attitudes and thoughts of individuals. Social media platforms, which have come to the fore in parallel with the developments in communication technology, lead to significant transformations in the structure of society. Virtual platforms act as a kind of antidote for individuals who are silent in their real lives. The extent to which social media is successful in breaking the spiral of silence has been the subject of various studies. It is seen that individuals who are aware of the fact that they are watched in online environments and that every action they take leaves a trace, cannot act freely on virtual platforms either. In this context, it can be said that social media has moved away from the ideal of being a new area where ideas that are not generally accepted in society can be expressed easily. While the phenomenon of surveillance, which also shows its effect on social media platforms, tries to suppress people and limit them, this situation brings with it discussions about how much the liberation promised by social media is realized. In this study, it is theoretically discussed how the mixed theory of silence in the media works in social media.Keywords
Spiral of Silence, Media, Social Media.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri