Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A.R. İZZET KOYUNOĞLU MÜZESİ’NE KAYITLI GELENEKSEL PEŞKİR ÖRNEKLERİNİN SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ
(ARTISTIC EXAMINATION OF TRADITIONAL PESHKIR SAMPLES REGISTERED IN A.R. İZZET KOYUNOĞLU MUSEUM )

Author : Zehra PALA YAVUZYİĞİT    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 346-360
    


Summary

İnsanlığın ilk dönemlerinden beri el sanatları hep var olmuştur. El sanatları, içine çeşitli teknik, tür, malzeme ve ürünü alan geniş bir alandır. Özellikle Anadolu, dokumacılık kültürünün yoğun olduğu ve el sanatı ürünlerine taleplerin fazla olduğu zengin bir sanat coğrafyasıdır. El sanatı ürünleri içinde çok güzel örnekleri barındıran peşkirler özellikle 18. yüzyıldan sonra kendini göstermiştir. Bu araştırmada, A.R. İzzet Koyunoğlu Müzesinde bulunan 16 adet peşkir eser incelenmiştir. Bu doğrultuda müzeden gerekli resmi izinler alınarak fotoğraf çekimi yapılmış ve envanter kayıtları araştırılmıştır. Bu eserler teknik, malzeme, renk, motif, kompozisyon özelliklerine göre ele alınmıştır. Peşkirlerdeki ortak ve farklı özelliklere değinilmiştir. Genellikle peşkirlerin desenlerinde stilize tarzda çiçek ve bitki motifleri kullanıldığı, dokumanın kendinden desenli olduğu örneklerin var olduğu görülmüştür. Bitkisel, geometrik, figürlü ve sembolik grupta motiflerin olduğu tespit edilmiştir. İncelenen örnekler işleme tekniklerine göre de gruplandırılmıştır. İşlemede hesap işi, çin iğnesi, sarma, bartın işi gibi tekniklerin kullanıldığı görülmüştür. Elde edilen veriler tablolarla gösterilmiştir.Keywords
El Sanatları, İşleme, İzzet Koyunoğlu Müzesi, Peşkir.

Abstract

Handicrafts have always existed from the earliest times of humanity. Handicraft is an extensive area that includes several techniques, types, materials, and products. Especially Anatolia is a rich geography of art where the weaving culture is intensive and there is a high demand for handicraft products. The peshkirs (Towels), which contain very beautiful examples of handicraft products, appeared especially after the 18th century. In this study, 16 peshkir crafts in A.R. Izzet Koyunoğlu Museum were examined. In this direction, the official permissions required from the museum were taken, and the inventory records were searched. These crafts were discussed according to their technical, material, color, motif, and composition features. The common and different features of the peshkirs are referred to. In general, we see that there are samples where stylized flower and plant motifs are used in the patterns of the towel, and the weaving is self-patterned. It is determined that there are motifs in the herbal, geometric, figured, and symbolic groups. The samples examined were also grouped in accordance with embroidery techniques. It has been observed that techniques such as calculation craft, chinese needle, rolling with thread breaking, and bartın craft are used in embroidery. Obtained data are shown in tables.Keywords
Handicrafts, Embroidery, İzzet Koyunoğlu Museum, Peshkir.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri