Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yapay Zekâ Strateji Belgesi Üzerine Bir İnceleme
(A Review On Artificial Intelligence Strategy Paper )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2023
Number : 36
Page : 149-158
    


Summary

Yapay zekânın, gelecekte üretim ve tüketimin yapısını tümüyle değiştireceği beklenmektedir. Bu bakış açısından ekonomik yapay zekânın ekonomik ilişkileri yeniden tanımlayacağını da söylemek mümkündür. Bu bağlamda çalışma Türkiye’de yapay zekâ teknolojisine ilişkin açıklanan ‘’Yapay Zekâ Stratejisi Raporu 2021-2025’’ strateji belgesini incelemek ve yapay zekâ alanına ilişkin kurumsal bakış açısını değerlendirmek üzerine kurgulanmıştır. Çalışmada belgede yer alan öncelikli alanlara ilişkin yapılan politika önermeleri eleştirel bir gözle incelenmiş ve olası politika önermeleri yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda üretimin gelecek 100 yılının yapay zekâ üzerinden şekilleneceği, bu bağlamda ülkemizin bu sürecin dışında kalmaması, süreci yönetmesi ve adapte olmasının son derece önemli olduğu ortaya konmuştur. Bu bağlamda Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Raporunun çizmiş olduğu çerçeve son derece değerlidir. Strateji belgesinin temel hedeflerini gerçekleştirmesi halinde, yapay zekâ ağına dahil olacağımız ve yapay zeka ile üretim sürecini gerçekleştirebileceğimiz, eğitim altyapımızı yeni üretim yöntemlerine adapte edebileceğimiz, alanda uzman yetiştirebileceğimizi ve iş dünyasını yapay zeka ile uyumlu hale getireceğimizi söylemek mümkündür.Keywords
Yapay zekâ, Yapay zekâ strateji belgesi, Türkiye.

Abstract

It is expected that artificial intelligence will completely change the structure of production and consumption in the future. From this point of view, it is possible to say that economic artificial intelligence will redefine economic relations. In this context, the study is based on examining the strategy document "Artificial Intelligence Strategy Report 2021-2025" announced on artificial intelligence technology in Turkey and evaluating the institutional perspective on artificial intelligence. In the study, the policy proposals made regarding the priority areas in the document were critically examined and possible policy proposals were made. As a result of these examinations, it has been revealed that the next 100 years of production will be shaped by artificial intelligence, and in this context, it is extremely important for our country not to stay out of this process, to manage and adapt to the process. In this context, the framework drawn by the National Artificial Intelligence Strategy Report is extremely valuable. It is possible to say that if the strategy document achieves its main objectives, we will be included in the artificial intelligence network and realize the production process with artificial intelligence, adapt our education infrastructure to new production methods, train experts in the field, and harmonize the business world with artificial intelligence.Keywords
Artifical Intelligence, Artificial Intelligence Strategy Report, Türkiye.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri