Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUNE FİLMLERİNİN MİMARİ AÇIDAN ANALİZİ
(ARCHITECTURAL ANALYSIS OF THE DUNE MOVIES )

Author : Elif ÖZDOĞLAR  ; Çağrı YALÇIN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 36
Page : 221-236
    


Summary

Geçmişten günümüze bilim kurgu sinemasının eserleri incelendiğinde, çoğu zaman mimari akımlardan esinlenerek kurgulanan ve yapımın hedeflenen zaman dilimi doğrultusunda tasarlanan mekân tasarımları olduğu görülmektedir. Bu mekân tasarımlarının günümüz şartlarında tamamının veya bir kısmının teknolojik açıdan üretilebilirliği mümkün değilse, kurgusal mekân tasarımı olarak tanımlanır. Sinemanın ilk ortaya çıkışından bu yana yaşanan teknolojik gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda, kurgusal mekân tasarımları evrim sürecine devam etmektedir. Bilim kurgu ve kurgusal mekânın ilk örneklerinden bu yana evrim süreçlerini hızlandıran en büyük etkenlerden birinin sanat akımlarıyla olan etkileşimi olduğu söylenebilir. Bilim-kurgudan bahsedildiğinde akla ilk gelen konular gelecek, teknolojideki ilerlemeler, mevcut paradigmalardan geliştirilen gelecekteki bir toplum tasavvurudur. Genellikle gelecek, toplum, çevre, siyaset, ekonomi ve din ile ilgili günümüz meseleleri hakkında bir açıklama yapan veya bilimin çeşitli alanlarındaki ilerlemesinin ortaya çıkardığı sorunlarıyla sorgulayacak şekilde tasvir edilir. Bir sinema eserinin esinlendiği sanat ve mimari akım, film kapsamındaki tüm ürün ve mekân tasarımlarında görülebilir. Çoğu zaman çeşitlilik göstererek, farklı mimari akımlardan stil ve tasarım yaklaşımlarını bünyesinde barındırıp, izleyiciye eklektik bir estetik bütünlük sunulur. Bir bilim kurgu sinema eserinde, aynı gezegen kurgusu içinde veya aynı zaman diliminde yaşayan birbirinden farklı veya aynı ırka mensup olan canlılar, sosyo kültürel ve ekonomik, coğrafi yapıları ve siyasi yönetim şekilleri doğrultusunda mekân tasarımlarının birbirinden farklılık gösterdiği bir çok yapımda mevcuttur. Bu yapımların en önemli örneklerinden biri Dune filmleridir. Bu araştırmada Dune filmlerinin kurgusal mekân açısından mimari analizleri yapılacaktır.Keywords
Kurgusal Mekân Tasarımı, Bilim Kurgu, Mimarlık, İç Mimarlık.

Abstract

When the works of science fiction cinema from the past to the present are examined, space designs that are often designed inspired by architectural movements and designed in accordance with the targeted time period of production are seen. If it is not possible to produce all or some part of these space designs technologically in today's conditions, it is defined as fictional space design. In line with the technological developments and innovations experienced since the first emergence of cinema, fictional space designs continue the process of evolution. It can be seen that one of the biggest factors that has accelerated the evolutionary processes of science fiction and fictional space since the first examples is its interaction with art movements. When science fiction is mentioned, the first thing that comes to mind is the future, advances in technology, a future society developed from existing paradigms. Sci-Fi is usually depicted in a way that makes a statement about current issues related to the future, society, the environment, politics, economics and religion, or questions them with the problems posed by the progress of science in various fields. The art and architectural movement inspired by a cinema work can be seen in all product and space designs within the scope of the film. By showing diversity most of the time, it incorporates style and design approaches from different architectural movements and offers an eclectic aesthetic integrity to the audience. For example, in the works of science fiction cinema, within the fiction of the same planet, living in the same time zone or different from each other, which belong to the same race or species, socio-cultural and Economic, the political administration of the societies differ from each other according to geographical and spatial designs-a lot of and it can be seen in production. One of the most important examples is the Dune productions. In this research, architectural analyses of Dune films in terms of fictional space will be performed.Keywords
Fictional Space Design, Space Design, Science fiction, Architecture, Interior Architecture

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri