Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Dil Fransızca Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla Ders Planı Örneği: Dilekçe Yazımı
(An Example of Lesson Plan with Project-Based Learning Approach in French as a Foreign Language: Petition Writing )

Author : Semra TAYDAŞ OSMAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 24-36
    


Summary

Bu çalışma Fransızca dersinde bir konunun proje tabanlı öğretilmesi esasına dayalı örnek bir ders planı örneğidir. Öğrenme metotları arasında, yabancı dil derslerinde belirlenen hedeflere ulaşmada, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı en uygun olanlarından biridir. Bu uygulama örneği, proje tabanlı öğrenim yaklaşımı çerçevesinde Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin “dilekçe yazma”yı öğrenmeleri ve gerçek hayatta uygulanabilir bir performans görevine (dilekçe yazma) yönelik olarak hazırlanmış proje öğrenimini esas alan örnek bir ders planı uygulamasını içermektedir. Ayrıca öğrenci ürünlerinin ve performanslarının çok yönlü değerlendirilebilmesi için çalışmada form örneği de verilmiştir. Söz konusu çalışmada öğrenciler düzgün ve doğru yazılmış bir örnek dilekçe üzerinden, her aşamayı detaylı anlatan ders planı sayesinde, benzer şekilde doğru dilekçe yazma performansını göstermişlerdir. Öğrenme sürecinin tüm aşamalarında aktif olan öğrenci Öz Değerlendirme formu ve Rubrik ile performansını değerlendirebilme imkanına sahip olmuştur. Yabancı dil öğreniminde proje tabanlı öğrenim bilişsel süreç becerilerini de öğrenciye kazandırarak dili öğrenme, edinme, problem çözmede etkili kullanma ve günlük hayatla ilişkilendirerek iletişim kurma anlamında oldukça uygun bir yaklaşım olmuştur. Bütün aşamalarda öğrenme sürecinin merkezinde bulunan öğrenci, öğrenme işlemini bizzat yaparak gerçekleştirdiğinden daha kalıcı ve anlamlı öğrenme sağlamış olur ve böylece yaşam boyu öğrenen öğrenci olarak yetişir.Keywords
Proje Tabanlı Öğrenme, Fransızca, Yabancı dil, Dilekçe, Ders planı, Öz Değerlendirme formu, Rubrik

Abstract

This study is an example of a lesson plan based on project-based teaching of a subject in French class. Among the learning methods, the project-based learning approach is one of the most suitable for achieving the goals set in foreign language lessons. This application example includes an example lesson plan application based on the project learning prepared for a real-life performance task (writing a petition) and the learning of petition writing of students learning French as a foreign language within the framework of project-based learning approach. The example of a form is also given in the study in order to evaluate students’ products and performances in a versatile way.In the study, the students have similarly demonstrated the correct petition writing performance through a properly and correctly written sample petition, thanks to the lesson plan that explains each step in detail. The student, who is active at all stages of the learning process, has the opportunity to evaluate her performance with the Self-Assessment form and Rubric. In foreign language learning, project-based learning that provides the students with cognitive process skills has become a very appropriate approach in terms of learning and acquiring language, using it effectively in problem solving and communicating by associating it with daily life. The student, who is at the center of the learning process at all stages, acquires more permanent and meaningful learning as she performs the learning process herself, and thus improving herself as a lifelong learner.Keywords
Project-Based Learning, French, Foreign language, Petition, Lesson plan, Self-Assessment form, Rubric

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri