Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR’ÂN ÂYETLERİ BAĞLAMINDA TASAVVUFTA UBÛDİYYET
(UBUDIYYET IN SUFISM IN THE CONTEXT OF THE VERSES OF THE QUR'AN )

Author : Halise BAYSUĞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 166-179
    


Summary

Tasavvufta rubûbiyet ile ubûdiyyet kavramları arasında önemli bir bağlantı vardır. Allah’ın İlâhlığını kabul eden varlık O’na ibadet etmekten de muhabbet duyar. Allah’ın hükümleri dışında başka bir şey düşünmeyen birey için Allah’ın hükümlerini yerine getirmek, O’nun istediği vasıflara sahip olmak, kişide sürekli Hakk’a yönelme ve O’nu her yerde görme arzusu uyandırır. Bu sebeple varlık için Allah’ın olmadığı bir hayat düşünülemez. Çünkü mümin kişi için Allah merkezli bir hayat sürdürmek asıl gayedir. Mümin kişinin Rabbinin isteğine uygun bir hayat yaşaması, Kur’ân’da ifade edilen âyetlerdeki Allah’ın hükümlerini yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. Allah’ın istediği manadan uzaklaşmış bir ibadet, ibadet olma özelliğini de yitirmiş olur. Allah’ın istediği ibadet, şekilcilikten uzak ihlâsla yapılan amellerdir. Allah’ı tanımak sembolik ibadetlerle sınırlı değildir. Aksine ibadet kişinin hayatını devam ettiği süreçte Allah’ı razı edecek ve hoşuna gidecek tüm amelleri içerir. Allah, âlemde insanların hayat düzenlerini belirlemiş, onların yaşamları için gerekli hükümleri tahsis etmiş ve yalnızca bunlara uyularak kendisine ibadet edilmesini istemiştir. O’nun hükümlerine aykırı davrananların da O’na değil, kişinin kendi nefsinin hoşuna gidecek varlıklara itaat ettiğini ifade etmiştir. Bu şekilde hareket edenlerin Rablerine karşı şirk içinde bulunduğunu, Allah’ın terbiyesinden yoksun bırakıldıklarını görmekteyiz. Bu çalışmada insanda fıtrî ve tabiî bir duygu olan din duygusunun Allah’a ibadet etmekle gerçekleşebileceği ifade edildi. Ayrıca âyetler ışığında Allah’ın âlemin tek Rabbi olduğunu, her şeye hüküm verenin Allah olduğunu, dinin fiili yönü olan ubûdiyyetin teorik kısmından daha önemli olduğu aktarıldı.Keywords
Allah, Rab, Tasavvuf, Din, İbadet.

Abstract

There is a significant relationship between the concepts of supremacy with servitude in Sufism. The entity that accepts God's Deity also feels contended to worship Him. For an individual who thinks of nothing other than Allah's consent, to fulfill the provisions of God, to have the skills that He wishes builds up the passion to sustainably turn to the Almighty and the desire to see the Creator everywhere. Therefore, a life without God cannot be considered for presence. Because, for a believer, it is the main goal to maintain a God-centered life. It will be possible for a believer to live a life in compliance with the acquiescence of Allah by fulfilling the commandments of Allah in the verses stated in the Qur'an.Inasmuch as the worships that Allah expects are unformal deeds that are done with pure and whole love, a worship that is deviated from the purpose that Allah expects will lose its feature of worship. Knowing God is not restricted to symbolic devotions. On the contrary, worship encompasses all deeds that will prevail up and delight the God during the life of an individual in the realm. Allah has determined the life ordonnance of humans in the world, has allocated the essential provisions for their lives and has wanted to worship only to Him by following these rules. The God has also stated that people who act against to His provisions obey to creatures that will satisfy only their own soul, not to Him. He has estimated that those who act in this way shirk against their Almighty and have been deprived of God's manners. It has been pointed out in this study that the sense of religion that is an innate and natural feeling can be come true by only worshipping to the God. Furthermore, it has been remarked in the lights of verses of Quran that God is the only Lord of the world, only the Divinity can judge for all things and supremacy, the virtual aspect of religion is much more important than the theoretical part of religion.Keywords
God, Almighty, Sufism, Religion, Deed-worship.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri