Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE TÜRKİYE’DE SIÇRAMA TEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Olağanüstü dönemlerde kamu harcamalarının sıçrama yaptığı ve olağanüstü dönem geçtikten sonra bir daha eski haline gelmeyeceğini savunan Peacock –Wiseman sıçrama tezine yönelik literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur.Bu çalışmaların bazısı tezi destekler nitelikte iken, bazı çalışmalarda ise sıçrama tezinin geçerli olmadığına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de 1975-2020 dönemi için “Sıçrama Tezinin” geçerliliği test edilmiştir. Bu doğrultuda merkezi yönetim harcamaları ile GSYİH verilerinin kullanıldığı analizde, Bai-Perron ve CUSUMQ yapısal kırılma testi tercih edilmiştir. Bai- Perron testi neticesinde beş yapısal kırılma yılı tespit edilmiş ve bu yapısal kırılmaların CUSUMQ test sonucuyla da uyuştuğu görülmüştür. Analiz sonucu tespit edilen yapısal kırılma yıllarının, Türkiye’de yaşanan kriz, kaos, salgın gibi ani sosyal ve ekonomik değişmelerin yaşandığı olağanüstü dönemlere karşılık geldiği görülmüştür. Bu çerçevede; kaos ve ardından sıkıyönetim dönemi 1980-1985, borç krizinin yaşandığı 1994, şubat krizinin etkisini gösterdiği 2001-2003, küresel mortgage krizi dönemi,2008-2009 ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında pandemi salgın dönemi 2015-2020 dönemleri kırılma dönemleri olarak değerlendirilmiştir. Bu dönemlerde kamu harcamaları sıçrama yaparak reel olarak artmakta ve olağanüstü dönem ortadan kalktıktan sonra ise eski düzeyine dönememektedir. Analiz sonucu bulgular değerlendirildiğinde, Türkiye’de 1975-2020 yıllarını kapsayan zaman diliminde beş olağanüstü dönem için sıçrama tezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştırKeywords
Kriz, olağanüstü dönemler, pandemi, kamu harcamaları, Bai-Perron testi

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri