Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSLAM DİNİNİN ETKİSİ ALTINDA YAPILAN DİVANHANELERİN MİMARİSİ

Makalede, İslam dünyasında saray komplekslerinde hükümdarların kabul salonları olan Divanhane yapıları araştırılmıştır. Zamanına göre her ne kadar değişik adlarla mimarlık tarihi üzerinde iz bırakmış olsalar da, aynı işlevi gören divanhaneler, konumlarına ve dönemlerine bağlı olarak İslam dünyasındaki yerlerini benzer mimari biçimlerle bulmuşlardır. Divanhane yapılarının fonksiyonundan asılı olarak inkişaf prosesi sürecinde mimari özelliklerinin oluşturulması araşdırmamızda incelenmiştir. Bu çalışmada birçok saray kompleksinde Divanhanelerin Saray binasından daha ihtişamlı ve lüks yapılması kanıtlanmıştır. Divanhanelerin bu şekilde tasarlanmasının nedeni ziyaretçilerin üzerinde saltanat hakkında yüksek bir ilk izlenim yaratmaktı. Bu mimari yapılar Emevi yönetimi sırasında İslam dünyası tarihinde iz bırakmış ve Abbasilerin egemenliği boyunca devam ederek, İslam'a dönüşen tüm halkların saray mimarisinde kendi özelliklerine sahip sarayların ana bina olarak oluşturulmuşdur. İslam saray komplekslerinin bir başka özelliği, Divanhanelerin iç kısmında bir dizi apsid ve kolon tercihi, salonun zemin ve iç mekanında çeşitli süslemelerin kullanılması ve çatısının kompleksin diğer yapılarının çatılarından daha gösterişli tasarlanması bu yapının ana bina olmasının kanıtıdır.Yüzyıllar boyunca mimaride farklı isimlerle bilinen sultanların divanhane salonları Mahkeme salonu veya Şeref mahkemesi (Arap halifeliğinde Emevi ve Abbasi mimarisi), Arz odası ve Divani-Humayin (Türkiye'de Osmanlı mimarisi), Divan-e-Am ve Divan-e-Khas (Hint mimarisi), Divanhâne (Azerbaycan mimarisi) kuruluşundan oluşumuna kadar daha fazla farklı isimlerle tanınsa da, maalesef bazıları tarihte iz bırakmadan silinmiştir. Divanhaneler sadece idari sorunların çözümü ile ilgili bir tartışma yeri değil, aynı zamanda buraya gelen misafirlerin ve halkın kabul salonları olmuştur. İncelenen tüm saray komplekslerinde Divanhane salonlarının mimarisi saray binalarından farklı süsleme ve dekorasyonla tasarlanırdı. Ayrıca Divanhanelerin formunda ve süslemelerinde İslam dininin sembolleri de kullanılarak bu yapıların önemini vurgulamakta ve günümüze gizemli bilgiler taşımaktadır.Keywords
mimarlık, saray, divanhane, taht odası

References

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri