Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAŞLANGIÇ PİYANO EĞİTİMİNDE CARL CZERNY VE FERDINAND BEYER’IN EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLARINA DAİR İNCELEME VE ÖNERİLER
(Carl Czerny and Ferdinand Beyer In Initial Piano Education Reviews and Recommendations on Educational Approaches )

Author : Furkan ÖZYAZICI    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 368-375
    


Summary

Piyano, her iki elinde koordinasyonunu yüksek seviyede gerektiren ve dünyadaki sayılı polifonik çalgılardan bir tanesidir. Bu sebeple bestecilerin başlangıç piyano için eserler yazmalarının yanında, sadece piyano eğitimine yönelmiş iki besteci olan Carl Czerny ve Ferdinand Beyer’in piyano metotları günümüzde de halen kullanılmaktadır. Fakat her iki bestecinin de piyano eğitimine yaklaşımlarının teknik açıdan birbirinden farklı olması hazırlanan bu çalışmanın temel yapıtaşını oluşturmuştur. İlk olarak Ferdinand Beyer’in eğitimsel bakış açısı araştırmalar sonucunda elde edilen kaynaklardan derlenen bilgiler ve bestecinin temel piyano metodu üzerine yorumlar ile oluşturulmuştur. Ekol açısından değerlendirme ve başlangıç piyano seviyesindeki beklentileri ile öğrencilerin kazanımlarına dair bir gözlem sonucu çalışmanın içerisine aktarılmıştır. İkinci kısımda ise Carl Czerny’nin başlangıç piyano metodu üzerine incelemeler ve bestecinin teknik bakış açısı, bir önceki bölümde belirtilen araştırma ve eser üzerine örnekler ile verilmiştir. Son olarak her iki bölümde elde edilen veriler toplanarak son kısımda karşılaştırmalar yapılmış, yapılan karşılaştırmalar sonucunda hem teknik hem de müzikal açıdan öğrencilere uygunlukları üzerine sonuçlar yazılmıştır.Keywords
Beyer, Czerny, Piyano Eğitimi, Piyano Metotları,

Abstract

The piano is one of the few polyphonic instruments in the world that requires a high level of coordination in both hands. For this reason, besides the composers writing works for the introductory piano, the piano methods of Carl Czerny and Ferdinand Beyer, two composers who only focused on piano education, are still used today. However, the technically different approaches of both composers to piano education constituted the basic building block of this work. First of all, Ferdinand Beyer's educational perspective was formed with the information compiled from the sources obtained as a result of the researches and comments on the composer's basic piano method. Evaluation in terms of school and expectations at the beginner piano level and an observation about the achievements of the students were included in the study. In the second part, examinations on Carl Czerny's initial piano method and the composer's technical point of view are given with examples on the research and work mentioned in the previous section. Finally, the data obtained in both sections were collected and comparisons were made in the last section, and as a result of the comparisons, results were written on their suitability for students both technically and musically.Keywords
Beyer, Czerny, Piano Education, Piano Methods,

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri