Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARİHİ KENTLERDE TARİHİ YAPI ve YENİ YAPI ETKİLEŞİMİNDE YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI OMM MÜZESİ
(SETBACK DISTANCES IN THE INTERACTION BETWEEN HISTORICAL AND NEW BUILDINGS IN HISTORICAL CITIES: OMM MUSEUM )

Author : Gizem KUÇAK TOPRAK    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 409-424
    


Summary

Tarihi kentlerde tasarlanacak olan yeni yapılar mimarlık alanında önemli bir tartışma ve çalışma alanını oluşturmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde inşa edilen tüm yapılar arasındaki etkileşim bu tartışma alanının esaslarından birini oluşturmaktadır. Etkileşim ise yapılar arasındaki birlikteliği ortaya çıkarmaktadır. Bir tarihi kentin bütününü oluşturan tarihi yapıların arasında tasarlanan yeni yapılar o kentin bir parçası haline gelmektedir. Bütüne de doğrudan etki etmektedir. Tarihi kentin bütününden bahsedilirken artık yer alan tüm yapılardan bahsedilmektedir. Bu bağlamda tarihi ve yeni yapılar arasında güçlü bir etkileşimin ve kontrollü bir birlikteliğin var olması önemli gözükmektedir. Bahsi geçen bu birlikteliğin oluşturulmasında yapılar arasındaki etkileşim farklı başlıklar altında ele alınabilir. Çalışmanın hipotezi, yapılar arasındaki etkileşimin, yapı yaklaşma sınırları, yapılar arasındaki mesafe ve yakınlık ile doğrudan ilişkilidir olduğudur. Bu çalışma ile literatür çalışmalarında daha az ele alındığı fark edilen yapı yaklaşma sınırlarına değinilmektedir. Çalışma kapsamında, Eskişehir, Odunpazarı’nda tasarlanmış olan OMM (Odunpazarı Modern Müze) Müzesi incelenmiştir. Yapının seçilme nedenleri arasında “Türkiye’de tarihi kentlerde tasarlanan yeni yapı örnekleri arasında farklı bir yaklaşım sergilemesi”, “yapının güney-doğusunda ve kuzey-batısında kalan tarihi yapılar ile yapı yaklaşma sınırları açısından farklı mesafelerde ilişkiler kurması ve farklı biçimlerde etkileşime girmesi” ve “zaman içerisinde yıkılan yapılar ile birlikte yapı yaklaşma sınırlarının neden olduğu etkileşimde değişimlerin yaşanması” yer almaktadır. Yapılan çalışma, tarihi kentlerde tasarlanan yeni yapılar ile tarihi yapılar arasındaki etkileşimde, yapı yaklaşma sınırlarının doğrudan etkili olduğunu, olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda yeni yapı tasarımlarının gerçekleştirileceği alanların ve diğer çevredeki yapıların zarar görmemesi adına yapı yaklaşma sınırları ve mesafelerinin önceden doğru belirlenmesinin önemi ortaya çıkarılmıştır. İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını bu doğrultuda yürütmeleri ve çeşitli değerlerin kaybolmasını önleyecek kontrollü ilişkilerin oluşmasını sağlayan önlemlerin alınması ile doğru bir etkileşim kurgulanabilir.Keywords
Mimarlık, Koruma, Yapı Yaklaşma Sınırı, Tarihi Kentlerde Yeni Yapı, OMM Müzesi

Abstract

The design of new buildings in historical cities is an important area of debate and study in the field of architecture. The interaction between all buildings built during the historical process forms one of the fundamental foundations of this area of discussion. This interaction, in turn, produces unity between buildings. Newly designed buildings that fit into the historical fabric of a city become an integral part of that city. They also exert a direct influence on the totality. When speaking of the totality of a historical city, all currently existing buildings are included. In this context, it is critical that there be strong interaction and controlled cohesion between historical and new buildings. This unity can be achieved by studying the interaction between buildings from different thematic points of view. The hypothesis of this research is that the interaction between buildings, setback distances, the boundaries of building proximity, the distances between buildings, and their proximity are directly related. This research addresses the concept of setback distances, building proximity boundaries, which has received less attention in the existing literature. In this research, the Odunpazarı Modern Museum (OMM) in Eskişehir, Turkey, was investigated. The reasons for selecting this building include "demonstrating a unique perspective among examples of new structures designed in historical Turkish cities," "establishing distinct relationships and interactions with historical buildings located in the southeast and northwest in relation to the boundaries of building proximity and through various forms of interaction" and "the changes in interactions due to the changes in the boundaries of proximity resulting from the demolition of buildings over time". The research conducted highlights that setback distances play a direct role in the interaction between newly designed structures in historical cities and existing historical buildings. This interaction can lead to either positive or negative outcomes. Therefore, this context emphasizes the importance of accurately determining in advance the boundaries and spacing between buildings in areas where new architectural designs are to be located in order to avoid damage to the surrounding area and other structures. In order to ensure the preservation of the various values and allow controlled relationships that prevent their erosion, it is recommended that the relevant institutions carry out their work in accordance with these principles and take appropriate measures to create a well-structured interaction.Keywords
Architecture, Conservation, Setback Distance, New Buildings in Historical Cities, OMM Museum

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri