Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1999 DEPREMLERİNDE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OLAN BİREYLERİN DEPREME İLİŞKİN ALGILARI
(PERCEPTIONS REGARDING THE EARTHQUAKE OF INDIVIDUALS WHO WERE IN EARLY CHILDHOOD DURING THE 1999 EARTHQUAKES )

Author : Banu ÖZKAN  ; Oğuzhan TÜRKMEN; Esra ÖZ  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 42
Page : 79-94
    


Summary

Bu araştırma, deprem sırasında okul öncesi dönemde olan, şu anda 26-29 yaş aralığındaki bireyleri kapsamaktadır. Araştırmanın katılımcı sayısı 17 dir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılan araştırmada, veriler bireysel görüşme tekniği ile toplanmıştır. Oluşturulan Kişisel Bilgi Formu ve Deprem Algısı Formu ile her bir görüşme 3-10 dakikada gerçekleştirilmiş olup görüşmeler kaydedilerek bulgular kısmında verilmiştir. Deprem Algısı Formu 5 sorudan oluşan ve bireylerin depreme karşı oluşturdukları hisleri, duyguları ile düşüncelerini belirlemeye yönelik bir formdur. Araştırmacılar tarafında hazırlanan görüşme soruları, durum çalışması yöntemine uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda, söz konusu bireylerin deprem olgusuna ilişkin ne yaşadığı, ne hissettiği ve düşündüklerini belirlemek için araştırmada 5 temel soruya değinilmiştir. Bireylere (1) yaşamış oldukları problemler, (2) depreme yönelik duygu durumları, (3) deprem sonrası göç durumları, (4) depreme ilişkin bilgileri, (5) depreme yönelik algılarına ilişkin ürettikleri metaforları kapsamında sorular yöneltilmiştir. Katılımcılar deprem sonrası yaşamış oldukları problemleri, göç durumlarını, depreme ilişkin bilgilerini, hislerini belirtmiş olup ayrıca kavramla ilgili ‘’anomali, çaresizlik, korku, ölüm, yıkım, nefessiz kalmak, çığlık, afet, huzursuzluk, stres ve telaş metaforları üretmişlerdir.Keywords
Anahtar sözcükler: Erken çocukluk, 1999 depremi, Düzce depremi, Gölcük depremi

Abstract

The participants of the research are individuals between the ages of 26-29 who were in preschool period at the time of the 1999 earthquake. 17 individuals participated in the research. In this research, case study, was used, data were collected by interview technique. With the Personal Information Form and Earthquake Perception Form created, the interview was carried out in 3-10 minutes, the interviews were recorded and given in the findings section. The Earthquake Perception Form consists of 5 questions and is a form to determine the feelings, emotions and thoughts of individuals about earthquakes. The interview questions prepared by the researchers were prepared in accordance with the case study method. In this context, 5 basic questions were addressed in the research in order to determine what the individuals in question experienced, how they felt and thought about the earthquake phenomenon. Individuals were asked questions within the scope of (1) the problems they experienced, (2) their emotional state about the earthquake, (3) their post-earthquake migration situation, (4) their information about the earthquake, and (5) the metaphors they produced about their perceptions of the earthquake. The participants stated the problems they experienced after the earthquake, their migration situation, their knowledge and feelings about the earthquake, and also produced metaphors of "anomaly, desperation, fear, death, destruction, breathlessness, screaming, disaster, restlessness, stress and haste" related to the concept.Keywords
Keywords: Early childhood, 1999 earthquake, Düzce earthquake, Gölcük earthquake

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri