Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİ ÜZERİNE CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON NAMIK KEMAL UNIVERSITY STUDENTS’S LEISURE TIME USING PATTERNS IN TERMS OF GENDER )

Author : Coşkun DİKBIYIK  & Buse AYVALIDERE  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 447-458
645    345


Summary

Üniversite öğrencilerinin boş zaman algıları ve boş zamanlarını değerlendirme biçimleri kendilerini gerçekleştirme, kişisel ve sosyal gelişim, alanlarına yapacakları katkılar ve totalde ülkemiz geleceği bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda Tekirdağ’da bulunan Namık Kemal Üniversitesi özelinde öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme biçimleri ve eğilimleri cinsiyet yönünden ölçülmek istenmiştir. Çalışmamızda nicel yöntemi ve anket tarama tekniğini kullandık.Çalışmamız üniversitenin ana kampüsünde120’si kadın ve 110’u erkek olmak üzere toplam 230 öğrenci üzerinde tesadüfi örneklem yöntemiyle uyguladığımız anket verilerine ve bu çerçevedeki gözlemlerimize dayanmaktadır. Araştırmamızın bulgularına göre öğrenciler üniversiteye başladıktan sonra boş vakit değerlendirme biçimlerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini söylemekte ve boş vakit aktivitelerinde kendilerini daha özgür hissetmektedirler. Öğrencilerin çoğunlukla boş vakitlerini birlikte oturup sohbet ederek ve çeşitli eğlenceli ortamlara katılarak geçirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Birlikte yapacakları faaliyetlerde ağırlıklı tercih hemcinsleridir. Kantin, kafe açık alanlar ve sahil öğrencilerin en çok tercih etiği mekanlar olmaktadır. Kadın öğrencilerde bu tercih erkek öğrencilere göre daha fazla görülmektedir. Bir konuda araştırma yapma, kültür, sanat ve spor gibi faaliyetlere katılım sınırlı bir tercih olarak kalmaktadır.Keywords
Namık Kemal Üniversitesi,Boş zaman, Cinsiyet

Abstract

Leisure time perceptions, practices and patterns of using their leisure time is very significant in terms of their self actualization, personal and social developments and the future of our country in general. In this context, we try to measure university students’ patterns and tendencies of using the leisure time according to gender with the case of Namık Kemal University in Tekirdağ. We use the quantitative method and survey technique in our study. The sample of our study consists of 230 students, 120 of whom are female and 110 of whom are male students in the main campus of the university. We chose the random sampling method in our survey study and this study is based on the result of this questionnaires and other observations in the field. According to findings of our research, university students said that there have been significant changes in their leisure time practices and they feel themselves more free in their leisure time activities after they begin to university education. They are tended to make use of their leisure time by chatting together, and participations various entertaining occasions. They usually prefer their congenerics in terms of gender in common activities. The most favorite places they choose are canteens, cafes and open areas like seaside. Female students prefer these places more than the male ones. Furthermore, they rarely prefer making a research on a specific topic, or participating cultural, artistic and sportive activites.Keywords
Namık Kemal University, Leisure time, Gender.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri