Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM DİNİNİN ETKİSİ ALTINDA YAPILAN DİVANHANELERİN MİMARİSİ
(ARCHITECTURAL FEATURES OF DIVANKHANAS WITH HALLS FOR AUDIENCES OF RULERS IN THE ISLAMIC WORLD )

Author : Namiq Abbasov  ; Şehla ABBASOVA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 44-50
    


Summary

Makalede, İslam dünyasında saray komplekslerinde hükümdarların kabul salonları olan Divanhane yapıları araştırılmıştır. Zamanına göre her ne kadar değişik adlarla mimarlık tarihi üzerinde iz bırakmış olsalar da, aynı işlevi gören divanhaneler, konumlarına ve dönemlerine bağlı olarak İslam dünyasındaki yerlerini benzer mimari biçimlerle bulmuşlardır. Divanhane yapılarının fonksiyonundan asılı olarak inkişaf prosesi sürecinde mimari özelliklerinin oluşturulması araşdırmamızda incelenmiştir. Bu çalışmada birçok saray kompleksinde Divanhanelerin Saray binasından daha ihtişamlı ve lüks yapılması kanıtlanmıştır. Divanhanelerin bu şekilde tasarlanmasının nedeni ziyaretçilerin üzerinde saltanat hakkında yüksek bir ilk izlenim yaratmaktı. Bu mimari yapılar Emevi yönetimi sırasında İslam dünyası tarihinde iz bırakmış ve Abbasilerin egemenliği boyunca devam ederek, İslam'a dönüşen tüm halkların saray mimarisinde kendi özelliklerine sahip sarayların ana bina olarak oluşturulmuşdur. İslam saray komplekslerinin bir başka özelliği, Divanhanelerin iç kısmında bir dizi apsid ve kolon tercihi, salonun zemin ve iç mekanında çeşitli süslemelerin kullanılması ve çatısının kompleksin diğer yapılarının çatılarından daha gösterişli tasarlanması bu yapının ana bina olmasının kanıtıdır.Yüzyıllar boyunca mimaride farklı isimlerle bilinen sultanların divanhane salonları Mahkeme salonu veya Şeref mahkemesi (Arap halifeliğinde Emevi ve Abbasi mimarisi), Arz odası ve Divani-Humayin (Türkiye'de Osmanlı mimarisi), Divan-e-Am ve Divan-e-Khas (Hint mimarisi), Divanhâne (Azerbaycan mimarisi) kuruluşundan oluşumuna kadar daha fazla farklı isimlerle tanınsa da, maalesef bazıları tarihte iz bırakmadan silinmiştir. Divanhaneler sadece idari sorunların çözümü ile ilgili bir tartışma yeri değil, aynı zamanda buraya gelen misafirlerin ve halkın kabul salonları olmuştur. İncelenen tüm saray komplekslerinde Divanhane salonlarının mimarisi saray binalarından farklı süsleme ve dekorasyonla tasarlanırdı. Ayrıca Divanhanelerin formunda ve süslemelerinde İslam dininin sembolleri de kullanılarak bu yapıların önemini vurgulamakta ve günümüze gizemli bilgiler taşımaktadır.Keywords
mimarlık, saray, divanhane, taht odası

Abstract

The main research area of the article is devoted to the halls for audience of palace complexes, which are considered the residence of rulers in the Islamic world. Although they make a mark on the history of architecture under different names, depending on the location and period the divankhana performing the same function and has found its solution with various architectural forms in the Islamic world. This architectural structure can be traced in the history of the Islamic world since the reign of the Umayyads, continued during the reign of the Abbasids and spread to the palace architecture of nations of the Islamic world and formed as the main building of government residences. Another feature of the Islamic palace complexes is the preference of a series of apsids and columns in the interior of the Divankhana, the use of various decorations on the floor and interior of the hall, and more spectacular design of the roof than the roofs of the other structures of the complex, which are the proofs of this building's being the main building. Divankhana hall of the sultans, known by different names in architecture for centuries courtroom or Honor Court (Umayyad Arab Caliphate and Abbasid architecture), Audience Hall and Divan-ı Humayun (Ottoman architecture in Turkey), Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khas (Indian architecture) Although the Divankhane (Azerbaijani architecture) is known by more different names from foundation to its formation, unfortunately some of them have been erased without a trace in history. The courthouses were not only a place of discussion about the solution of administrative problems, but also the reception halls of the guests and the public. In all the palace complexes examined, the architecture of the Divankhane halls was designed with different ornaments and decorations than the palace buildings. In addition, by using the symbols of the religion of Islam in the form and decoration of the Divanhane, it emphasizes the importance of these structures and carries mysterious information to the present day.Keywords
architecture, palace, divankhana, throne room

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız yayınlanmıştır.     MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mayıs sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mayıs tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri