Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çeviride Yaratıcılık: Mikro Çeviri Stratejileriyle Kitap Başlıklarının Çevirisi
(Creativity in Translation: Translation of Book Titles Through Micro Strategies )

Author : Seda DURAL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 353-365
    


Summary

Edebi eserleri okurla buluşturan ilk unsur eserin başlığıdır. Bu kapsamda, eserin dikkat çekmesini sağlamak, metin hakkında merak uyandırmak amacıyla başlık için bile olsa çevirmenler tarafından çeşitli çeviri stratejilerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin en çok okunan yazarları arasında yer alan ve isimleri yurtdışında da anılmaya başlanan Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Elif Şafak ve Orhan Pamuk’un Türkçeden İngilizceye çevrilen eserlerinin başlıkları Anne Schjoldager’in doğrudan aktarım, öykünme, birebir çeviri, dolaylı çeviri, açıklama, başka sözcüklerle anlatma, kısaltma, uyarlama, ekleme, ikame, silme ve permütasyon olarak sıralanan mikro stratejileri bağlamında incelenmiştir. Schjoldager’in stratejileri Holst (2010) tarafından yaratıcı ve yaratıcı olmayan stratejiler olarak sınıflandırılmış, buna göre doğrudan aktarım, öykünme, birebir çeviri ve dolaylı çeviri stratejileri dışındaki tüm stratejiler yaratıcı stratejiler kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda, çalışmaya konu olan eser başlıklarının çevirisinde en çok birebir çeviri stratejisinden, ikinci olarak da başka sözcüklerle anlatma stratejisinden yararlanıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda kullanım sıklığı açısından ağırlıklı olarak çalışmada kitap başlıklarının çevirisinde yaratıcı olmayan çeviri stratejisinden yararlanıldığı sonucuna varılmıştır.Keywords
Çeviri stratejileri, çeviride yaratıcılık, makro stratejiler, mikro stratejiler, başlık çevirisi

Abstract

The first element that brings literary works together with the reader is the title of the work. In this context, various translation strategies are used by translators, even for the translation of titles, in order to attract the readers’ attention and to arouse curiosity about the text. In this study, the titles of the books translated into English written by Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Elif Şafak and Orhan Pamuk, the authors who are among the most widely read authors of Turkey and has become well known abroad, have been examined in terms of Anne Schjoldager’s micro strategies, which are listed as direct transfer, calque, direct translation, oblique translation, explicitation, paraphrase, condensation, adaptation, addition, substitution, deletion and permutation. Schjoldager’s strategies were classified as creative and non-creative strategies by Holst (2010), accordingly, all strategies except for direct transfer, calque, direct translation and oblique translation were included in the scope of creative strategies. In this regard, it has been found out that in the translation of the book titles, which is the subject of this study, the most utilized strategy is direct translation and secondly paraphrase. In this context, it has been found out that the non-creative translation strategy was used mainly in the translation of the book titles in terms of frequency of use.Keywords
Translation strategies, creativity in translation, macro strategies, micro strategies, title translation

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri