Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekoturizm Konusunun Ulusal Makalelerdeki Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Ecotourism in National Articles )

Author : Cemali SARI  ; Nehir Nur DELEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 179-191
    


Summary

Ekoturizm çevreyi koruyarak ve doğaya karşı sorumluluk bilincinde yapılan turizm türüdür. Bu çalışmada da ekoturizm konusunda 2010-2021 yılları arasında yazılmış TR Dizinli makalelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi yazın taramasıdır. Belirlenen internet adreslerinde ekoturizm ve ekoturizmin çeşitleri etiketli makaleler taranmıştır. Tespit edilen 296 makale vardır ve bunlar bibliyometrik analiz ile önceden belirlenen kriterler dahilinde incelenmiştir. Analiz sonucunda belirlenen yıllar arasında en çok yayının 2019 yılında yapıldığı, en çok yayın yapan dergi türünün ise üniversitelerin sosyal bilimler enstitüsü dergilerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Yazarların bağlı oldukları kurumlara göre olan analiz sonucunda ise Turizm İşletmeciliği ilk sırada yer almaktadır. Coğrafya bölümü ise ikinci sırada olup turizm işletmeciliğini takip etmektedir. Ekoturizm türleri açısından en çok yayın sağlık turizmi ile ilgili olmuştur. Veri toplama yöntemlerinde en çok tercih edilen yöntem görüşme olurken, analiz türünde ise istatistiki analizler en çok tercih edilen türdür. Yöntem ve analiz belirtmeyen makalelerin oranı ise oldukça yüksek olup, %26’lık bir orana sahiptir.Keywords
Turizm, Ekoturizm, Bibliyometrik Analiz, TR Dizin

Abstract

Ecotourism is a type of tourism that is made by protecting the environment and being responsible for nature. In this study, it is aimed to examine the TR Indexed articles written between 2010-2021 on ecotourism. The method of the study is the literature review. Articles labeled ecotourism and types of ecotourism were scanned at the determined internet addresses. There were 296 articles identified and they were examined by bibliometric analysis within predetermined criteria. As a result of the analysis, it was determined that the most publications were made in 2019 among the years determined, and the most published journal type was the journals of the social sciences institutes of the universities. As a result of the analysis according to the institutions to which the authors are affiliated, Tourism Management is in the first place. The geography department is in the second place and follows tourism management. In terms of ecotourism types, the most publications were related to health tourism. While the most preferred method in data collection methods is interview, statistical analysis is the most preferred type in analysis type. The rate of articles that do not specify methods and analysis is quite high, with a rate of 26%.Keywords
Tourism, Ecotourism, Bibliometric Analysis, TR Indexed

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri