Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BULANIK MANTIK KULLANILARAK HAREKET YAKALAMA TEKNOLOJİSİ İLE YAKALANAN GÜLEN MİMİK MODELLEME
(MODELING OF LAUGHING MIMIC CAUGHT WITH MOTION CAPTURE TECHNOLOGY USING FUZZY LOGIC )

Author : Aslı KILIÇ  ;Yavuz Selim BALCIOĞLU; Ferhat PAKDAMAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 296-311
    


Summary

Bu makale, bulanık mantık kullanarak modellemenin gerekliliğini açıklar ve bir gülümsemeyi dijital dünyaya aktarırken en gerçekçi sonuca ulaşılabilmesi için bulanık bir çıkarım modeli oluşturur. Böylece, gülümsemenin en doğru temsilinin oluşturulmasını sağlar. "Hareket yakalama teknolojisi" terimi, tüm insan hareketini dijital alana iletmek için kullanılan teknolojiyi ifade eder. Öte yandan, bu teknolojinin gerçek sonuçlarını elde etmek için kullanılan program dilinde doğruluğu gösteren sayısal veriler kullanılmaktadır. Gerçekliğin tek başına bir bilgisayarın hareket yakalama ile elde edilen bir gülümsemeyi doğru bir şekilde anlaması için yetersiz olduğu gösterilmiştir. Bu araştırmada tartışılan ilk şey bulanık mantık, ardından hareket yakalama, dijital hareket yakalama teknolojisi ve son olarak insan yüzü kaslarıdır. Bulanık mantık teorisinin sorun çözmenin gelişimine yaptığı katkılardan bahsedilmiştir. Daha sonra yüz kaslarından başlayarak dört ana kas, bulanık bir görünüme sahip olacak şekilde grafikler kullanılarak tasarlandı. Sonuç olarak, bulanık mantık teorisinin çözüme yaptığı katkının tartışılması aşağıdadır.Keywords
Bulanık Mantık, Hareket Yakalama, Gülümseme, Bilgisayar, Simülasyon, MoCap

Abstract

This article explains the requirement of modeling using fuzzy logic and creates a blurred inference model so that the most realistic result can be reached when transferring a smile to a digital world. This allows for the most accurate representation of the smile to be generated. The term "motion capture technology" refers to the technology that is used in order to transmit the whole of human motion into the digital realm. On the other hand, numerical data that indicates accuracy is employed in the program language that is used in order to achieve the real outcomes of this technology. It has been shown that realism alone is insufficient for a computer to correctly understand a grin that was acquired by motion capture. In this research, the first thing that is discussed is fuzzy logic, followed by motion capture, digital motion capture technology, and finally human face muscles. The contributions that fuzzy logic theory makes to the improvement of issue solving are talked about. Then, beginning with the face muscles, the four primary muscles were designed using graphics so that they had a fuzzy appearance. In conclusion, a discussion of the contribution that the fuzzy logic theory has made to the solution follows.Keywords
Fuzzy Logic, Motion Capture, Smile, Computer, Simulation, MoCap

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri