Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZ YETERLİLİĞİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Duygusal zekâ, öz yeterlilik ve girişimcilik niyeti, girişimcilerin başarısını ve performansını şekillendiren önemli faktörler arasındadır. Bu çalışmada, bu kavramlar arasındaki bağlantı incelenmiş ve ayrıca duygusal zekâ ve girişimcilik niyeti arasındaki ilişkide öz yeterliliğin aracılık rolü analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi’nin farklı bölüm ve sınıflarında öğrenim gören toplam 375 lisans öğrencisinden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Oluşturulan ankette demografik ve tanımlayıcı sorulara ek olarak literatürden alınmış ölçekler kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için (güvenilirlik, faktör, regresyon) SPSS paket programı kullanılmıştır. Bulgular hem duygusal zekanın hem de öz yeterliliğin girişimcilik niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiş, ayrıca öz yeterliliğin duygusal zekâ ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkide aracı görevi gördüğünü ortaya koymuştur. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetinin şekillenmesinde duygusal zekâ ve öz yeterliliğin önemine vurgu yapmayı ve alan literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Keywords
Duygusal Zekâ, Öz yeterlilik, Girişimcilik Niyeti

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri