Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZ YETERLİLİĞİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SELF-EFFICACY ON ENTREPRENEURIAL INTENTION: A STUDY ON UNDERGRADUATE STUDENTS )

Author : Ümit BAYRAKTAR  ; Serhat ERAT ; Yavuz Selim BALCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 264-279
    


Summary

Duygusal zekâ, öz yeterlilik ve girişimcilik niyeti, girişimcilerin başarısını ve performansını şekillendiren önemli faktörler arasındadır. Bu çalışmada, bu kavramlar arasındaki bağlantı incelenmiş ve ayrıca duygusal zekâ ve girişimcilik niyeti arasındaki ilişkide öz yeterliliğin aracılık rolü analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi’nin farklı bölüm ve sınıflarında öğrenim gören toplam 375 lisans öğrencisinden anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Oluşturulan ankette demografik ve tanımlayıcı sorulara ek olarak literatürden alınmış ölçekler kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için (güvenilirlik, faktör, regresyon) SPSS paket programı kullanılmıştır. Bulgular hem duygusal zekanın hem de öz yeterliliğin girişimcilik niyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiş, ayrıca öz yeterliliğin duygusal zekâ ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkide aracı görevi gördüğünü ortaya koymuştur. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetinin şekillenmesinde duygusal zekâ ve öz yeterliliğin önemine vurgu yapmayı ve alan literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Keywords
Duygusal Zekâ, Öz yeterlilik, Girişimcilik Niyeti

Abstract

Emotional intelligence, self-efficacy and entrepreneurial intention are significant factors that shape entrepreneurs’ success and performance. In this study, the connection between these concepts was examined, and additionally, the mediating role of self-efficacy in the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial intention was analyzed. Within the scope of the research, data were collected through a questionnaire method from a total of 375 undergraduate students studying in different departments and classes at Gebze Technical University. In addition to demographic and descriptive questions, scales derived from the literature were utilized in the created questionnaire. The SPSS software package was employed for the analysis of the collected data (reliability, factor, regression). The findings demonstrated that both emotional intelligence and self-efficacy have a positive impact on entrepreneurial intention. Furthermore, the study revealed that self-efficacy plays a mediating role in the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial intention. This study aims to emphasize the significance of emotional intelligence and self-efficacy in shaping the entrepreneurial intention of university students and to contribute to the relevant literature in the field.Keywords
Emotional Intelligence, Self-efficacy, Entrepreneurial Intention

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri