Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKSARAY YÖRESİNDE DOKUMA ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ
(PREPARATION PROCEDURES BEFORE WEAVING IN AKSARAY AREA )

Author : Semra KILIÇ KARATAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 179-189
    


Summary

Dokuma sanatının çok eski dönemlerden beri var olduğu Aksaray Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önemli bir halı dokuma merkezi olduğunu beyan eden kaynaklar bulunmaktadır. Halı ve kilim dokuma da kullanılan dokuma iplerin eskiden beri dokumacılar tarafından el emeği ile elde edildiği bilinmektedir. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ile el emeği ile elde edilen dokuma iplerinin birçoğunun yerine hazır fabrikasyon üretimi olan ipler kullanıldığı görülmektedir. Koyunların sırtından kırkılarak elde edilen ve bölgesel olarak kalitesine göre ayrılan yünlerin yıkanarak temizlenmesi, hallaç makinesi ile çırpılması ve daha sonra kirman, çıkrık ve iğ gibi ip eğirme aletleri ile eğrilmekte idi. Yünün kalitesini bölgesel olarak sırtının yünü daha kaliteli bacak ve karın altı yünler daha az kaliteli olarak ayrılmaktadır. Daha çok dokumada sırt bölgesinin yünü kullanılmaktadır. Günümüzde artık çırpma işlemi makine ile yapılmakta ve daha sonrasında tarak adı verilen makine ile söme yani yumak haline getirilerek ip eğirme aletleri ile eğrilmektedir. İplerin eğrilmesinde kullanılan aletlerden çıkrıkta zamanla değişime gitmiş ilk olarak ayak gücüyle dönen çarkların yerini elektrik ile dönen çıkrıklar almıştır. Zamanla dokuma iplerinde el emeği ile üretilen iplerin yerine hazır üretimi olan iplere zamanla talep artmıştır. Bu çalışma ile genel olarak Aksaray ve çevresinde dokumada kullanılan iplerin elde edilmesi ve işlem basamakları üzerine alan araştırması yapılarak, yapılan görüşmeler ve elde edilen bilgilerin yazılı literatür olarak paylaşımı amaç edinilmiştir.Keywords
Aksaray, Dokuma, İp, Eğirme, Boya

Abstract

There are sources that state that Aksaray, where the art of weaving has existed since ancient times, was an important carpet weaving center in the Seljuk and Ottoman periods. It is known that the weaving threads used in carpet and rug weaving have been obtained by hand by weavers since the past. However, today, with the developing technology, it is seen that ready-made fabricated threads are used instead of most of the weaving threads obtained by hand. The wool obtained by shearing the backs of the sheep and separated regionally according to their quality was washed and cleaned, whipped with a blowroom and then spun with yarn spinning tools such as chimney, spinning wheel and spindle. The quality of wool is regionally distinguished from the wool of the back as better quality leg and under-belly wool as less quality.The wool of the back area is used mostly in weaving. Nowadays, the whipping process is done with the machine and then it is spun with the yarn spinning tools by spinning it with a machine called comb. Among the tools used in spinning the ropes, the spinning wheel has changed over time, first of all the wheels rotating with foot power have been replaced by electric spinning wheels. In time, the demand for ready-made yarns instead of hand-produced yarns in weaving yarns increased over time. With this study, it is aimed to obtain the yarns used in weaving in Aksaray and its surroundings and to make a field research on the process steps and to share the interviews and the obtained information as written literature.Keywords
Aksaray, Weaving, Yarn, Spinning, Dye

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi Sisteme 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.     EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri